Kremeň

Kremeň

Najbežnejší minerál – chemická zlúčenina je kremeň - zlúčenina kremíka s kyslíkom v najbežnejšej forme známa ako obyčajný piesok s veľmi jednoduchým chemickým vzorcom – SiO2. Je to jasné, ak zahrnieme, że tlen i krzem

Kryštály a ich štruktúra

Kryštály a ich štruktúra.

Už v staroveku to bolo badať, že bežný minerál zvaný kremeň môže existovať vo forme mnohostenov ohraničených plochými plochami. Tieto mnohosteny majú neustále tvar šesťuholníkového stĺpa zakončeného stenami pyramíd. Chociaż poszczególne formy geometryczne