Coral

Jedným z charakteristických a dôležitých prvkov kroja z okolia Krakova boli ozdoby z prírodného korálu. Bol umiestnený v krúžkoch, kríže, náušnice a slúžili na zdobenie kapôt. Korale nanizane na sznurek zawieszano na