Fyzikálne vlastnosti diamantu

Fyzikálne vlastnosti diamantu.

Štiepenie. Diamant má výrazné štiepenie rovnobežné s tvárami osemstena. Používa sa na rezanie (štiepanie) a brúsenie. Przy lekkim uderzaniu ostrza przyłożonego do diamentu w kierunku płaszczyzny łupliwości następuje rozłupanie diamentu na

Drahokamy – Hustota

Medzi fyzikálnymi vlastnosťami minerálov sú skalárne a vektorové vlastnosti. Prvé sú nezávislé od smeru, v ktorom sú testované v kryštáli, druhá sa však mení v závislosti od smeru. Przykładami własności skalarnych są gęstość i