Fyzikálne vlastnosti diamantu

Fyzikálne vlastnosti diamantu.

Štiepenie. Diamant má výrazné štiepenie rovnobežné s tvárami osemstena. Používa sa na rezanie (štiepanie) a brúsenie. Keď čepeľ aplikovanú na diamant jemne poklepete v smere roviny štiepenia, diamant sa rozštiepi …

Drahokamy – Hustota

Medzi fyzikálnymi vlastnosťami minerálov sú skalárne a vektorové vlastnosti. Prvé sú nezávislé od smeru, v ktorom sú testované v kryštáli, druhá sa však mení v závislosti od smeru. Príkladmi skalárnych vlastností sú hustota a špecifické teplo, vektorové vlastnosti - …