FORMY VÝSKYTU MINERÁLOV

FORMY VÝSKYTU MINERÁLOV

Drahé kamene sa nachádzajú v horninách popri iných mineráloch alebo môžu byť uviaznuté v štrbinách a dutinách hornín, ktoré minerálne roztoky môžu cirkulovať. Kryto stena trhliny. Drahé kamene, napr.. granáty, beryly alebo diamanty, …