Chemické vlastnosti drahokamov

Chemické vlastnosti drahokamov.

Drahokamy, ako všetky minerály, majú špecifické chemické zloženie. Prvky, ktoré sa v nich vyskytujú, sú spravidla spoločné prvky, ktoré sú bežnými zložkami minerálov.

Najbežnejším prvkom je kyslík O. Z wyjątkiem

Chemické zloženie zemskej kôry

Chemické zloženie zemskej kôry.

Horniny, ktoré tvoria zemskú kôru, sa vytvorili v dôsledku dlhodobého pôsobenia, procesy formovania hornín, ktoré prebiehajú niekedy aj milióny rokov. Počas svojej histórie prešli rôznymi presunmi, tak, że niektóre powstałe głęboko w skorupie ziemskiej znajdują się obecnie na powierzchni ziemi i