Röntgenové vyšetrenie kryštálov

Röntgenové vyšetrenie kryštálov.

Najistejší a najpresnejší spôsob identifikácie a identifikácie minerálov, najmä ich vnútorná štruktúra, je použitie röntgenových metód, t.j.. spočívajúci v prechode röntgenových lúčov cez testovaný kryštál. Tieto lúče objavil v 1895 r. Ž. …