Anizotropia

Anizotropia.

Charakteristickým znakom kryštálov je tzv. anizotropia, t.j.. závislosť vlastností kryštálov od smeru dopadu svetla, smer sily a pod.. Anizotropia kryštálov vyplýva okrem iného z. pleochroizm, teda viacfarebný. Takéto drahé kamene, ako turmalín alebo rubín, …