Chemický rozbor drahokamov

Chemický rozbor drahokamov.

Správna chemická analýza sa začala rozvíjať až v polovici 17. storočia, ovplyvnil okrem iných aj známy Robert Boyle, ktorá zaviedla koncepciu chemického prvku a vyvinula množstvo najjednoduchších analytických metód. …