Skaly

Skaly

Geologické procesy prebiehajúce na Zemi možno rozdeliť do dvoch veľkých skupín: endogénne procesy - prebiehajúce v hlbinách zemskej kôry a exogénne procesy - prebiehajúce na jej povrchu. Procesy formovania hornín patria do oboch týchto skupín. Kamene vznikajú jednak stuhnutím lávy, ktorá sa vynára cez krátery sopiek z hlbín zemskej kôry, a v dôsledku ukladania materiálu uloženého v riekach do vodných nádrží v dôsledku zvetrávania predtým existujúcich hornín. Hornina sa všeobecne delí do troch skupín podľa toho, ako sa formuje: magmatické, sedimentárne a transformované, teda metamorfný.