FORMY VÝSKYTU MINERÁLOV

FORMY VÝSKYTU MINERÁLOV

Drahé kamene sa nachádzajú v horninách popri iných mineráloch alebo môžu byť uviaznuté v štrbinách a dutinách hornín, ktoré minerálne roztoky môžu cirkulovať. Kryto stena trhliny. Drahé kamene, napr.. granáty, beryly alebo diamanty, rozptýlené medzi minerálmi formujúcimi horniny, zriedkavo tvoria správne vytvorené kryštály. Rast voľných kryštálov, obzvlášť dobre sa osvedčuje v štrbinách a štrboch, ktoré minerálne roztoky môžu cirkulovať. Kryštály vytvorené za týchto podmienok môžu mať niekedy značnú veľkosť (robiť 1 ma viac) a správne vzdelaný, krásne formy, iba skreslene zboku, ktoré priľnú k zemi.

Klastre kryštálov priliehajúce k spoločnej základni a usporiadané paralelne sa nazývajú kryštalické kefy. Nádherne tvarované minerálne kryštály nájdete v drúzach, t.j.. na prázdnych miestach v skalách, napr.. v granitoch, v ktorých zo stien dutín smerom k nim vyrastajú kryštály viditeľné voľným okom. Kvôli svojmu voľnému rastu majú kryštály prirodzené steny, ktoré chýbajú iba tam, kde sa drúzy prilepia k stenám. Minerálne zloženie drúz môže byť obmedzené na jeden druh minerálu, napr.. horský krištáľ, niekedy však obsahujú rôzne minerály, nie neobvyklé a drahé kamene, ako turmalíny, topazy i akwamaryny. Veľkosť drúz je rôzna. Môžu byť malé až veľmi veľké, formovanie skutočných krištáľových jaskýň známych napr.. z Álp, kde sa intenzívne využívali, najmä v polovici devätnásteho storočia. primárne na výrobu kryštálov kremeňa.

Geode

Geódy s tvarmi podobnými sférickým sú podobné drúzam, vypĺňanie prázdnych miest v skalách. V geódach možno pozorovať postupný rast minerálnych látok vo forme sústredne usporiadaných vrstiev. Spravidla majú kryptokryštalickú štruktúru. Všeobecne je vákuum úplne nabité, ako v acháte a iných geódach známych zo sopečných hornín, viackrát, najmä pri väčších veľkostiach vákua je stred geódy naplnený voľne narastenými kryštálmi nasmerovanými do stredu drúzy. Malé geódy, s priemerom nepresahujúcim 1 cm, volajú sa mandle.