Môžu byť farebné drahokamy investičnou alternatívou??

Môžu byť farebné drahokamy investičnou alternatívou??

Naše rozhodnutia o alokácii vášho finančného potenciálu v rámci investičných nástrojov, by mala byť založená na dvoch hlavných predpokladoch, t.j.. bezpečnosť investovaného kapitálu a čo najvyšší zisk dosiahnutý v danom časovom horizonte. Ako z nepočetnej skupiny tradičných a tzv. pre alternatívne investičné nástroje zvoliť riešenie, ktoré v maximálnej možnej miere spĺňa dva vyššie uvedené predpoklady? Aká je stratégia investovania do farebných drahokamov pri porovnaní s inými alternatívnymi a tradičnými investičnými nástrojmi?

Akákoľvek alokácia kapitálu by sa mala považovať za investičný nástroj, zamýšľaným použitím na daný účel je dosiahnuť, čo najvyšší finančný efekt. Vzhľadom na ich špecifickosť a mimoriadne širokú a rôznorodú skupinu investičných nástrojov, boli rozdelené do dvoch skupín, t.j.. tradičné investičné nástroje, sú neoddeliteľne spojené s finančným trhom, a nesúvisí s tradičným trhom (alebo s tým čiastočne súvisia) alternatívne investičné nástroje, kde sú prostriedky venované na najžiadanejší a najprestížnejší luxusný tovar.

Tradičné investičné nástroje

Pozorované v posledných rokoch, veľkolepé zlyhania gigantických finančných inštitúcií, volatilita burzových kotácií a doteraz bezprecedentná, Výkyvy výmenných kurzov spôsobené početnými špekulatívnymi postupmi ilustrovali, že investície do tradičných finančných nástrojov zahŕňajú väčšie riziko, než si väčšina z nás uvedomuje. Predtým relatívne dlhé obdobie býčieho trhu zjavne utlmovalo ostražitosť individuálnych investorov, ktorých láka vyhliadka na vysokých ľudí, krátkodobé zisky, zdalo sa, že zabudli na nebezpečenstvo investovania. Globálny kolaps finančného trhu ich bolestne pripomenul, čo viedlo k nejednému bankrotu a bankrotu.

Ako protiargument možno uviesť návrh, že v širokej škále tradičných investičných nástrojov možno nájsť aj také, kde sa investičné riziko prakticky znížilo na nulu. Tu mi hneď napadne ten známy, široko dostupné, a navyše zabezpečené bankovým záručným fondom (na ekvivalent 100.000 eur v PLN) bankový vklad. Avšak v jej prípade, kvôli minimalizovanému riziku, potenciálny investor by mal brať do úvahy skôr mizerný ročný zárobok, a mali by sa pri tom brať do úvahy, že sa musí dodatočne znížiť o hodnotu ročnej miery inflácie. Potenciálna výška dosiahnutého zisku vo finančných inštitúciách totiž závisí od veľkosti rizika.

Samozrejme, investovanie do farebných drahokamov so sebou prináša aj určitý druh rizika, napr.. náhla zmena ceny kameňov alebo problémy s ich rýchlym predajom, spôsobuje však neprepojenosť s finančným trhom, že sú mimoriadne stabilným investičným statkom, kde zisk v dlhodobom horizonte môže byť aj niekoľko desiatok percent.

Alternatívne investičné nástroje

Portfólio alternatívnych investičných nástrojov, medzi ktoré nepochybne patrí aj investovanie finančných prostriedkov do farebných drahých kameňov, je rovnako široký (a možno ešte viac?), aká oblasť tradičných nástrojov opísaných vyššie. Môže zahŕňať pridelenie finančných prostriedkov premietnutých do kúpy bytu, dom alebo pozemok, ako aj umelecké diela, starožitnosti, monet, známky, vzácne kovy, kone, a dokonca aj víno. Zatiaľ čo všetky tieto príkladné investičné oblasti majú nepochybne určitú úroveň spoločného menovateľa, niet pochýb o tom, že v každom z nich je viac rozdielov a odtieňov. Kde by ste teda mali hľadať výhodu investovania do gemmy??

Samozrejme, farebné drahokamy by mali byť zaradené do skupiny luxusného tovaru najvyššej prestíže, napriek tomu však trh na ich obchodovanie nie je taký hermetický, ako napr. obchod s koňmi a umeleckými dielami. Účasť v ňom nemusí byť spojená s dlhodobým procesom nadväzovania obchodných kontaktov. Okrem toho účasť na trhu obchodovania s drahými kameňmi nie je synonymom nutnosti disponovať obrovským kapitálom, čo nepochybne súvisí s účasťou na transakciách na napr.. nehnuteľnosť. Okrem vyššie spomínaného odpútania sa od všeobecných trendov na finančných trhoch, ktoré majú obrovský vplyv napríklad na hodnotu trhu s nehnuteľnosťami, drahé kamene sú investíciou, ktorá je výhodná a nie je časovo ohraničená. Zafír podľa dizajnu, rubín alebo tanzanit by sa mali považovať za dlhodobé investície, ktoré rokmi nestarnú ani sa nezhoršujú. Navyše kvôli ich malým rozmerom a nedostatku času ovplyvňujú ich vlastnosti, sú ideálnym riešením pre „lenivcov“ – správne zabezpečené (vlastný trezor, trezor v banke alebo iné bezpečné a bezpečné miesto na uloženie kameňov) nevyžadujú si žiadnu dodatočnú pracovnú záťaž ani zdroje súvisiace s ich údržbou a starostlivosťou.

Ako môžete vidieť, farebné drahokamy sú alternatívou nielen k tým tradičným, ale aj pre alternatívne investičné nástroje. Dôležité však, vziať do úvahy faktory, ako napríklad pri rozhodovaní o ich kúpe a dokončení transakcie: dĺžka investičného obdobia, optimalizovaná úroveň investovaných prostriedkov, diverzifikácia investícií, ale predovšetkým miesto nákupu, že získaný kameň by mal nespochybniteľnú hodnotu, ktorý sa stane exponentom budúcich ziskov.