Anizotropia

Anizotropia.

Charakteristickým znakom kryštálov je tzv. anizotropia, t.j.. závislosť vlastností kryštálov od smeru dopadu svetla, smer sily a pod.. Anizotropia kryštálov vyplýva okrem iného z. pleochroizm, teda viacfarebný. Takéto drahé kamene, ako turmalín alebo rubín, môžu mať svetlejšiu alebo tmavšiu farbu, alebo jednoducho inú farbu v závislosti od smeru svetla. Ak sa pozriete na rubínový kryštál v smere jeho hlavnej osi, jeho farba je tmavšia, ako keď sa pozeráte kolmo. Podobný jav pozorujeme aj v kryštáloch mnohých drahých kameňov. U turmalínu pozorujeme opačný jav. Svetlo dopadajúce na jeho hlavnú os je menej absorbované, kameň vytvára dojem jasnejšej farby ako pri svetle prechádzajúcom kolmo na hlavnú os. V niektorých prípadoch je svetelná anizotropia spojená s absorpciou ďalších častí svetelného spektra, čo vedie k dojmu inej farby toho istého kameňa, keď sa pozrieme k hlavnej osi (napr.. zelená) a kolmo na tento smer (napr.. žltá). Znalosti o tomto fyzikálnom jave musia brať do úvahy rezačky, napr.. krúžkové očko alebo iný drahokam.

Rôzne formy kryštálov; z vrchu – kremenné kryštály, granát a diamant.

Štiepenie kryštálov je najpresvedčivejším dôkazom anizotropie mechanických vlastností. Závisí to hlavne od typu mriežky daného kryštálu a od rozdielov v hustote usporiadania prvkov tvoriacich kryštál. Krehkosť je schopnosť kryštálu rozpadnúť sa pri náraze na kúsky, tlak alebo náhle zmeny objemu v dôsledku zmeny teploty. Štiepnymi rovinami sú zvyčajne roviny, v ktorých sú najhustšie usporiadané prvky tvoriace kryštál. Je to vidieť najmä na vrstvených kryštáloch, ako sľuda alebo grafit, ktoré sa dajú ľahko oddeliť v jednej rovine, keď sú vystavené pôsobeniu síl kolmých na túto rovinu, poskytujú silný odpor, a potom náhle praskli s nepravidelným povrchom zlomeniny. Štiepenie sa najľahšie pozoruje v kryštáli kalcitu. Aj malá sila alebo pád na podlahu spôsobí, že sa tento kryštál rozpadne na menšie kúsky, ale tiež udržanie tvaru kryštálu. Doma môžete pozorovať štiepenie na kryštáloch cukru alebo soli, alebo na jednoduchom kuse dreva, ktoré sa ľahšie štiepia stlačením noža medzi zrnami ako v smere kolmom na zrnko.

Príčina farieb v takýchto kremenných odrodách, ako ametyst, citróny, Ružový alebo modrý kremeň už poznáme. Je výsledkom kontaminácie chromofórmi, ale nečistoty sú viac-menej rovnomerne rozložené po celej farebnej časti kryštálu. Stáva sa to však, že podmienky kryštalizácie budú počas rastu kryštálov narušené, že vo vnútri kryštálu sa môžu objaviť miestne nečistoty, zameraný, veľmi veľká veľkosť. Kryštalografi tieto nečistoty nazývajú prírastky. Môžu to byť tekuté infixy, napr.. voda, plyn, napr.. oxid uhličitý, alebo prísady iných minerálov (viď foto na farebnej vložke).

Toto sú prípony, vďaka ktorým sokol vyzerá inak, tigrie a mačacie oko, aj keď všetky tieto kamene patria do skupiny kremeňa. Všetky tieto odrody sú kryštály kremeňa, vo vnútri ktorého môžete pozorovať infixy v tvare vlákna. Kremenné mačacie oko môže byť biele, sivá, Ružová, žltá, hnedá alebo zelená. Jeho charakteristickým znakom však nie je farba, ale optický jav v podobe úzkeho svetelného pruhu napodobňujúceho podobný pruh v mačom oku. Tento jav je výsledkom odrazu a čiastočného rozptylu svetla od vláknitej inklúzie, napr.. azbest. Tento efekt je najzjavnejší, keď je mletý kameň konvexný, sférická alebo elipsoidná pevná látka (takzvaný. kabošonový rez), najmä keď je rez rovnobežný so smerom zrna. Pri otáčaní kameňa sa po povrchu drahokamu pohybuje svetelný pruh. Podobné účinky možno pozorovať aj pri iných kameňoch, a najkrajšie v jednej z odrôd chrysoberylu s vlastným menom cymophan.

Sokol a tigrie oko sú kremeň s vláknitými inklúziami, ale kremeň je nepriehľadný. Ich zreteľne pruhované sfarbenie v dôsledku vláknitých inklúzií je dôsledkom selektívneho odrazu svetla – iné vlnové dĺžky z čistého kremeňa, a ďalšie z inklúzií. Obe odrody po vyleštení vykazujú silné mihotanie a podobne ako v prípade mačacieho oka aj trblietavý pohyb, hodvábny prameň. Obe obsahujú vláknité inklúzie crocidolitu – veľmi zložitá chemická zlúčenina, minerál, medzi ktoré patrí okrem iného. železo. Jastrabie oko je modrošedé až modrozelené. Tigrie oko sa vytvára zo sokolovho oka v dôsledku premeny infúzií crocidolitu na kremeň a oxidácie železa v ňom obsiahnutého. Je to tento oxid železa, ktorý zmení tigrie oko na žltkasté, brunatno, niekedy so zlatým odtieňom.