Chemické zloženie zemskej kôry

Chemické zloženie zemskej kôry.

Horniny, ktoré tvoria zemskú kôru, sa vytvorili v dôsledku dlhodobého pôsobenia, procesy formovania hornín, ktoré prebiehajú niekedy aj milióny rokov. Počas svojej histórie prešli rôznymi presunmi, tak, že niektoré z tých hlboko v zemskej kôre sa nachádzajú …