Dannelse av krystaller

Dannelse av krystaller.

Krystallisering, det vil si at dannelsen av krystaller kan forekomme i naturen på forskjellige måter: 1) fra gassform, 2) fra legeringer, 3) fra løsninger.

Krystallisering fra gassform kan oppstå enten som et resultat av sublimering, eller reaksjoner som oppstår mellom gasser eller damp Et eksempel på krystalldannelse ved dampkrystallisering er separering av fine svovelkrystaller, noen ganger dekker det indre av vulkanske kratere med en delikat flekk. Snøkrystaller produseres på en lignende måte - ved å avkjøle vanndampen.

Prosessen med krystallisering fra legeringer, som kan sammenlignes med størkningsprosesser av metaller i metallurgi, mange mineraler skylder dannelsen. Det enkleste eksempelet på denne prosessen er svovelkrystallisering. Pulverisert ved oppvarming; svovel, plassert på en porselenskål, kan sies, at det ved 119 ° C skifter fra fast til væske.

Dette er svovelets smeltepunkt. Stopp av videre oppvarming er avsluttet, at det etter en stund begynner å bli solid igjen. Dette skjer først på de kaldeste stedene, dvs.. i de ytre delene, og bare da blir det gradvis mer og mer de indre delene av legeringen, til slutt blir alt svovel fra flytende tilstand til et krystallinsk fast stoff, skaper mange nålformede krystaller.

Krystallvekst.

Krystallisering fra løsninger spiller også en stor rolle i dannelsen av krystaller. Det kan skje på forskjellige måter, imidlertid spiller krystallisering på grunn av fordampning av løsningsmiddel eller krystallisering på grunn av temperaturfall den største rollen. Ved å fordampe den vanlige saltløsningen, kan saltet fås tilbake i krystallinsk form. Slik at sammenkoblingen skjer ganske raskt, bare sett løsningen i en flat tallerken. Etter en stund vil du legge merke til frigjøringen av små krystaller av fast materiale.

Løsningsmidlet som spiller den viktigste rollen i prosessene som foregår i naturen er vann. Løsninger, hvorfra mineraler frigjøres, er vandige løsninger. Løsning, som under de gitte temperatur- og trykkbetingelsene inneholder størst mulig mengde løsemiddel, kalles en mettet løsning. Hvis mengden av stoffet i løsningen på grunn av fordampning eller temperaturfall overstiger metningsgrensen, det er den mettede løsningen som blir overmettet og det overskytende løsemidlet skilles ut i en krystallinsk form. Løseligheten til faste stoffer avhenger av temperatur og trykk. Løseligheten til de fleste faste stoffer øker med økende temperatur. Ved å avkjøle den mettede løsningen blir den således overmettet, som vil resultere i separasjon av krystaller. De første krystallfrøene som dukker opp, har allerede form av polyedroner.

Ved å observere separasjonen av et krystallinsk fast stoff fra løsningen kan man se, at vinklene mellom ansiktene til og med den minste krystall ikke endrer seg med den videre veksten. De nye krystallflatene har ingen posisjon i rommet. De er ordnet slik, som det bestemmes av de strenge krystallografiske lovene og den karakteristiske strukturen til et gitt stoff. Fra formen av en krystall av et gitt stoff skilt fra en løsning, selv om den bare består av fire fly, kan forutsies, hva vil være krystallens ytterligere flater og bestemme deres tilbøyelighet til hverandre.

Størrelsen på krystallene varierer veldig og avhenger av typen stoff, og betingelser for krystallisering. Mineraler danner vanligvis krystaller i millimeter størrelse, sjeldnere større enn 1 cm. Imidlertid er det også krystaller med en størrelse på flere titalls centimeter, og eksepsjonelt over 1 m. Krystaller av denne størrelsen, f.eks.. gigantiske kvartskrystaller, feltspat eller beryl, de dannes under forhold med langsom og jevn krystallisering med tilstrekkelig tilførsel av stoffer, som de er laget av.