FOREKOMST AV DYRE STENER

FOREKOMST AV DYRE STENER

Av de primære avsetningene av edelstener er pegmatittforekomster de vanligste. Imidlertid inneholder bare noen av dem verdifulle edelstener. Slike avleiringer er pegmatittene i Ural, rik på forskjellige steiner. Oppdagelse på slutten av 1700-tallet. …

MINERALRESSURSER

MINERALRESSURSER

En mineralforekomst er en slik naturlig konsentrasjon av en mineralressurs eller et sett med mineralressurser, utnyttelsen av det er lønnsomt. Et mineral er et mineral eller en gruppe mineraler som finnes i naturen, som, direkte eller etter behandling, kan være nyttige for økonomiske formål. Kun …