Brytningsindekser

Brytningsindekser.

Brytningsindeksene for mineraler varierer; dette er et viktig kjennetegn, tillater bestemmelse av mineraler ofte med svært like egenskaper.

Optisk isotrope mineraler, dvs.. amorf, som opal, og krystalliserer i et vanlig mønster, …

Bryting av lys i krystallet

Bryting av lys i krystallet.

Lysstråler som går gjennom et kar fylt med vann, brytes, hvis de ikke treffer vannoverflaten i rett vinkel. Jo større innfallsvinkel for lysstrålene, jo større er deres avvik fra den opprinnelige retningen. Hvis han gjør det …