Diament

Diament tilhører de mest verdsatte edelstenene. Navnet på diamanten kommer fra det greske ordet adamas - uovervinnelig, hva er relatert til egenskapene, primært med hardhet, den største av alle mineraler. Et annet karakteristisk trekk ved en diamant er dens spesielt sterke glans, kalt …