De fysiske egenskapene til en diamant

De fysiske egenskapene til en diamant.

Spalting. Diamanten har en uttalt spalting parallelt med oktaederflatene. Denne brukes til skjæring (splitting) og sliping. Når bladet som er påført diamanten bankes lett i retning av spalteplanet, splittes diamanten på …

Steinenes hardhet

Steinenes hardhet

Fra vektoregenskaper av mineraler, spesielt edelstener, det viktigste er hardhet. Det er motstand, som mineraler legger når du prøver å skrape eller bære dem. Svært myke mineraler er kjent, som kan skrapes med en negl eller en fyrstikkpinne; middels harde mineraler, …