Krystallsymmetri

Krystallsymmetri

Ved å observere krystallene kan du komme til en konklusjon, at de ikke bare er konvekse polyhedroner, begrenset av flate vegger, men at de også viser symmetrifenomener. Det er tre typer symmetri om de tre elementene: rett, płaszczyzny …