Berømte diamanter

Store og vakre diamanter har lenge vakt spesiell oppmerksomhet på grunn av deres høye verdi og sjeldenhet. De var gjenstand for separate studier, inkludert. slike fremragende mineraloger, som L.. J. Spencer i A. Fersman. Noe av …