Steinenes hardhet

Steinenes hardhet

Fra vektoregenskaper av mineraler, spesielt edelstener, det viktigste er hardhet. Det er motstand, som mineraler legger når du prøver å skrape eller bære dem. Svært myke mineraler er kjent, które dadzą się zarysować paznokciem lub