Harde og myke edelstener

Harde og myke edelstener

Imidlertid er det en annen divisjon, som er verdt å skrive litt mer om. Vi vil ofte referere til det i senere kapitler. “I dette tilfellet ble steinens hardhet valgt som kriterium.

Jak należy

Edle og halvedle steiner

Edle og halvedle steiner.

Vi har allerede nevnt mange navn på edelstener, Så det er på tide å tenke, hvor mange av dem som finnes i det hele tatt, og kan de systematiseres på en eller annen måte.

Spesialister har allerede telt over 300 steiner, og dette tallet øker stadig. …

Krystaller og deres struktur

Krystaller og deres struktur.

Allerede i antikken ble det lagt merke til, at et vanlig mineral som kalles kvarts, kan eksistere i form av polyedere begrenset av flate ansikter. Disse polyedrene er konstant i form av en sekskantet søyle som endte med veggene til pyramidene. Selv om de enkelte geometriske former for kvarts er forskjellige i utseende, stałą