Mineraler – elementer

Mineraler vi kaller elementer som forekommer i naturen og deres forbindelser dannet uten menneskelig deltakelse. Alle mineraler er preget av en viss, generelt konstant innenfor visse grenser, kjemisk sammensetning og spesifikke fysiske egenskaper. De første forsøkene på å klassifisere mineraler, når nummeret …