GJENESTE ROCK

GJENESTE ROCK

Bergarter på jordoverflaten forvitrer, dvs.. mekanisk og kjemisk forringelse på grunn av virkningen av værforhold. Materiał powstały wskutek wietrzenia może pozostawać na miejscu swego powstania lub może być