TRANSFORMERTE ROCKS

TRANSFORMERTE ROCKS

Den tredje gruppen av bergarter, bortsett fra magmatiske og sedimentære bergarter, er forvandlede bergarter (metamorf). De ble dannet av eksisterende magmatiske eller sedimentære bergarter, som kom inn i de dypere delene av jordskorpen, hvor de ble forvandlet til …