MAGMA ROCKS

MAGMA ROCKS

Det første materialet i jordskorpen er krystallklare bergmasser, hovedsakelig sammensatt av silikater. De ble dannet ved å stivne en varm silikatlegering, fra dypere deler av jordskorpen. Denne silikatlegeringen kalles magma, og produkter …