Kvarts

Kvarts

Det vanligste mineralet – den kjemiske forbindelsen er kvarts - en forbindelse av silisium med oksygen i den vanligste formen kjent som vanlig sand med en veldig enkel kjemisk formel – SiO2. Det er åpenbart, hvis vi inkluderer, at oksygen og silisium …

Krystaller og deres struktur

Krystaller og deres struktur.

Allerede i antikken ble det lagt merke til, at et vanlig mineral som kalles kvarts, kan eksistere i form av polyedere begrenset av flate ansikter. Disse polyedrene er konstant i form av en sekskantet søyle som endte med veggene til pyramidene. Selv om de enkelte geometriske former for kvarts er forskjellige i utseende, konstant …