HVA ER KARAT?

HVA ER KARAT?

Verdien av en edelsten avhenger av flere faktorer, blant annet hyppigheten av forekomst, farge og renhet, korrektheten av kuttet og størrelsen.

Sistnevnte er definert i karat. Hun ble hentet inn, fordi varen generelt …