De fysiske egenskapene til en diamant

De fysiske egenskapene til en diamant.

Spalting. Diamanten har en uttalt spalting parallelt med oktaederflatene. Denne brukes til skjæring (splitting) og sliping. Når bladet som er påført diamanten bankes lett i retning av spalteplanet, splittes diamanten på …

Edelstener – Tetthet

Blant de fysiske egenskapene til mineraler, er det skalare og vektoregenskaper. De første er retningsuavhengige, der de testes i krystallet, den andre endres imidlertid avhengig av retning. Eksempler på skalaregenskaper er tetthet og spesifikk varme, vektoregenskaper - …