Kjemisk analyse av edelstener

Kjemisk analyse av edelstener.

Riktig kjemisk analyse begynte først å utvikle seg på midten av 1600-tallet, påvirket blant annet av den velkjente Robert Boyle, som etablerte konseptet med et kjemisk element og utviklet en rekke av de enkleste analysemetodene. …