TRANSFORMERTE ROCKS

TRANSFORMERTE ROCKS

Den tredje gruppen av bergarter, bortsett fra magmatiske og sedimentære bergarter, er forvandlede bergarter (metamorf). De ble dannet av eksisterende magmatiske eller sedimentære bergarter, som kom inn i de dypere delene av jordskorpen, hvor de ble forvandlet til nye bergarter. De viktigste transformasjonsfaktorene er trykk og høy temperatur samt mineralløsninger som sirkulerer i bergartene. Disse faktorene kan forårsake dannelse av nye mineraler, verken kjent blant vulkanske bergarter, heller ikke blant de sedimentære.

Metamorfe bergarter er preget av en krystallinsk struktur, ligner strukturen til magmatiske bergarter, og direkte overholdelse av mineraler til hverandre, og i de fleste tilfeller lagdeling, ligner sedimentære bergarter (skiferkonstruksjon). Derfor kalles disse bergarter også krystallinske skifer. Igneøse og metamorfe bergarter kalles noen ganger krystallklipper.

Mineralsammensetningen av metamorfe bergarter avhenger av og på typen transformert primærbergart, hvilke av arbeidsfaktorene til metamorfisme som vant. Et eksempel på vanlige metamorfe bergarter er gneiser (ligner på granitt, og skiller seg fra dem i en tydelig lagdeling), glimmerlister. amfibolitet, serpentynity jeg i. Metamorfe bergarter inkluderer også kuler som skyldes transformasjon av kalkstein og dolomittiske kuler som skyldes transformasjon av dolomitter.. Av de kjente edelstenene finnes noen granatepler i metamorfe bergarter, nefrit, jadeit; av de mindre vanlige - andalusitt, cyanitt, cordierite, staurolit jeg i.