CHEMISCHE FORMULES VAN MINERALEN

CHEMISCHE FORMULES VAN MINERALEN

De chemische formule van een mineraal drukt zijn chemische samenstelling uit, bepaald op kwalitatieve basis, gevolgd door kwantitatieve chemische analyse. De kwantitatieve relaties tussen de atomen van de elementen die in de mineralen zijn opgenomen, geven empirische formules, niet informeren over hun interne structuur. Deze patronen kunnen ook worden weergegeven als oxidepatronen, die het gemakkelijker kunnen maken om de chemische samenstelling van het mineraal te onthouden en om snel de verhouding van oxiden te achterhalen, bijv.:

anhydryt - CaSO4 lub CaO • SO3

kalcyt - CaCO3 of CaO • CO2

diopsyd - CaMg(SiO3) de CaO • MgO • 2SiO2

ortoklaz - KAlSi3O8 of K2O • Al203 • 6SiO2

Informatie over bepaalde kenmerken van de interne structuur van mineralen bevat structuurformules, niet alleen bepaald op basis van kwantitatieve chemische analyse, maar ook op basis van onderzoek naar hun interne structuur. In de structuurformules tussen vierkante haken worden groepen elementen gegeven die de basiselementen van het rooster van een bepaalde verbinding vormen. Bijvoorbeeld de formule van beryllium Al2Worden3[En6O18] informeert, dat het mineraal een silicaat is dat complexe silica-anionen bevat [En6O18]12-, die de vorm hebben van ringen die zijn samengesteld uit zes groepen [SiO4]4- gebonden door gewone zuurstofatomen. In het patroon orthoklaas K[AlSi3O8] tussen vierkante haken staat het complexe aluminiumsilicaatanion. Anionen die samen voorkomen in de minerale structuur worden in structuurformules soms gescheiden door een verticale lijn.

In gemengde kristalformules worden de symbolen van de atomen of ionen die atomen of ionen vervangen tussen haakjes weergegeven, gescheiden door comma's, in volgorde van hun afnemende kwantitatieve aandeel. Olivijn patroon (Mg, Fe)2[SiO4] informeert, dat er meer magnesium in zit, dan het strijkijzer dat het vervangt. Polymorfe vormen van mineralen worden meestal aangeduid met Griekse letters vóór de chemische formule. De aanwezigheid van watermoleculen in het ruimtelijke rooster van het mineraal wordt gemarkeerd door hun stoichiometrische verhouding aan het einde van het patroon te specificeren, na de periode,

bijv.. gips CaSO4 • 2H2O.

Water in amorfe mineralen die niet in het mineraalrooster zijn gebonden, wordt met de letter vermeld n ook aan het einde van het patroon, na de periode, bijv.. opaal SiO2 • n H2O.