Spinel

Spinel is aluminium en magnesiumoxide met formule Al2MgO4 het MgO · Al2O3. Daarin kan magnesium gedeeltelijk worden vervangen door ijzer, zink, mangaan of kobalt, alin - door