Kleur volgens natuurkunde

Kleur volgens natuurkunde.

Natuurkundigen benaderden de kwestie van kleuren heel anders. Ze namen het als uitgangspunt, die kleur is een objectieve eigenschap van lichamen, iets dat kan worden gemeten of gewogen, vergelijkbaar met hoe de afmetingen of het gewicht van dit boek worden gemeten. …