Mineralen – elementen

Mineralen we noemen elementen die in de natuur voorkomen en hun verbindingen worden gevormd zonder menselijke tussenkomst. Alle mineralen worden gekenmerkt door een bepaald, over het algemeen constant binnen bepaalde grenzen, chemische samenstelling en specifieke fysische eigenschappen. De eerste pogingen om mineralen te classificeren, wanneer het nummer …