Minerały należące do grupy szlachetnych i ozdobnych

Minerały należące do grupy szlachetnych i ozdobnych.

Minerały wyróżniają się specjalnymi cechami, które zadecydowały o tym, że znalazły zastosowanie przede wszystkim w zdobnictwie i jubilerstwie. Piękne barwy, blask i trwałość powodują, że są przez tysiąclecia poszukiwane i podziwiane. Kolekcjonerzy minerałów zawsze chętnie wzbogacają swoje zbiory o barwne kamienie szlachetne i ozdobne.

Stronę przeznaczyliśmy dla tych, którzy chcą poznać tajemnice kamieni szlachetnych, ich charakterystyczne cechy, sposób rozpoznawania poszczególnych minerałów, powstawanie i występowanie. Alfabetyczny układ ułatwi znalezienie opisu interesującego nas minerału.

Minerały należące do grupy szlachetnych i ozdobnych nie występują zbyt często w przyrodzie, w dodatku rzadko tworzą duże skupienia. Przeważnie są rozproszone między innymi minerałami. Tylko niektóre kamienie szlachetne, np. diament, można wydobywać metodami przemysłowymi. Większość cennych kamieni jest pozyskiwana przez indywidualnych zbieraczy. Oprócz zawodowych poszukiwaczy i zbieraczy kamieni szlachetnych i ozdobnych istnieje dość znaczna liczba hobbystów, którzy w wolnych chwilach oddają się przyjemnościom i emocjom poszukiwaczy skarbów Ziemi.

Zainteresowanie minerałami i skałami jest zresztą bardzo dawne i sięga początków ludzkości. Odkąd pojawił się na Ziemi człowiek, zaczęło się poznawanie otaczającego go świata. Człowiek pierwotny rozglądając się wokół siebie dostrzegał wciąż nowe zjawiska, które próbował poznać i wykorzystać. Zauważone i zbierane minerały i skały okazywały się często bardzo przydatne. Kamieniem można było zabić zwierzę, rozciąć jego skórę i pokroić mięso. Zastosowanie kamieni w życiu codziennym pierwotnych ludzi rozpowszechniło się szczególnie wtedy, kiedy zaczęto je obrabiać i nadawać im odpowiednie kształty. W trakcie używania kamieni okazało się, że nie wszystkie nadają się do wykorzystania jako narzędzia. Nauczono się więc rozpoznawać cechy minerałów użytecznych oraz poczyniono obserwacje związane z miejscem ich występowania. Zauważono, ze poszukiwane minerały i skały występują tylko w określonych warunkach. Penetracja wciąż nowych okolic pozwoliła na poznanie wielu minerałów, przede wszystkim tych, które odróżniały się barwą lub połyskiem od szarego tła skalnego. Liczba stosowanych przez człowieka minerałów powiększała się, poznano metale, nauczono się przerabiać je na narzędzia o wiele doskonalsze od kamiennych. I tak dzięki zainteresowaniom mineralogicznym ludzkość przeszła od epoki kamiennej poprzez epokę brązu do epoki żelaza.

Zainteresowanie minerałami towarzyszy ludziom przez wszystkie epoki, naturalnie z różnym nasileniem. Druga połowa XX w. należy do okresu wzmożonego zainteresowania mineralogią. Kamienie szlachetne i ozdobne ze względu na ich rozproszenie i rzadkie występowanie zawsze było trudno zdobyć. Niełatwo je i dziś znaleźć, gdyż dostępne miejsca są już wyeksploatowane, z drugiej strony zasób wiadomości, jakie posiadamy na ten temat pozwala nam jednak odkrywać wciąż nowe skupiska cennych kamieni szlachetnych i ozdobnych. Ich urzekającego piękna nie umiano sobie długo wytłumaczyć, dlatego otaczano je czcią i obdarzano magicznymi mocami. Kamienie szlachetne były odzwierciedleniem siły, trwałości, wierności, władzy i bogactwa. Dawniej insygnia władzy ozdabiano pięknymi kamieniami szlachetnym), wyszyte zaś nimi szaty dodawały pewności siebie i wyróżniały. Aby zdobyć wspaniałe kamienie szlachetne, warto było wiele poświęcić, nierzadko i życie swoich poddanych. Marzono i pewnie wielu z nas dalej marzy o skrzyniach pełnych pięknych drogocennych kamieni. Przez całe tysiąclecia kamienie szlachetne pełniły tylko funkcję zdobniczą, dopiero rozwój nowoczesnej techniki znalazł dla nich praktyczne zastosowanie. Najpiękniejsze okazy są nadal wykorzystywane do celów zdobniczych.