Topaz Rubin

Kamieniem udającym brylant jest topaz – fluorokrzemian glinu. Najbardziej znane i cenione topazy mają charakterystyczną „topazową” barwę żółtą o różnych odcieniach. Zdarzają się jednak również topazy błękitne, fioletowe, różowe, czerwone oraz bezbarwne o poetyckiej nazwie …