FORMY WYSTĘPOWANIA MINERAŁÓW

FORMY WYSTĘPOWANIA MINERAŁÓW

Kamienie szlachetne mogą występować w skałach obok innych składników mineralnych lub tkwić w szczelinach i próżniach skalnych, którymi mogą krążyć roztwory mineralne. Krydo ściany szczeliny. Kamienie szlachetne np. granaty, beryle czy diamenty, rozproszone wśród tworzących skały minerałów, rzadki tworzą kryształy prawidłowo wykształcone. Swobodny wzrost kryształów, odbywa się szczególnie dobrze w szczelinach i próżniach skalnych, którymi mogą krążyć roztwory mineralne. Kryształy powstające w tych warunkach mogą osiągać nieraz znaczne rozmiary (do 1 m i więcej) oraz prawidłowo wykształcone, piękne formy, zniekształcone jedynie od strony, którą przylegają do podłoża.

Skupienia kryształów przyrośniętych do wspólnej podstawy i ustawionych równolegle noszą nazwę szczotek krystalicznych. Pięknie wykształcone kryształy minerałów można napotkać w druzach, tj. w pustych przestrzeniach w skałach np. w granitach, w których widoczne gołym okiem kryształy wyrastają ze ścian pustek do ich wnętrza. Dzięki swobodnemu wzrostowi kryształy mają naturalne ściany, których jedynie brak w miejscu przyrośnięcia do ścian druzy. Skład mineralny druz może być ograniczony do jednego rodzaju minerału, np. kryształu górskiego, nieraz jednak występują w nich różne minerały, nierzadko i kamienie szlachetne, jak turmaliny, topazy i akwamaryny. Wielkość druz jest rozmaita. Mogą być one niewielkie do bardzo dużych, tworzących prawdziwe groty kryształowe znane np. z Alp, gdzie intensywnie eksploatowano je zwłaszcza w połowie XIX w. przede wszystkim w celu uzyskiwania kryształów kwarcu.

Geoda

Podobne do druz są geody o kształtach zbliżonych do kulistych, stanowiące wypełnienia pustych przestrzeni w skałach. W geodach można obserwować kolejne narastanie substancji mineralnych w postaci koncentrycznie ułożonych warstw. Mają one zwykle budowę skrytokrystaliczną. Na ogół wypełnienie próżni jest całkowite, jak w znanych ze skał wulkanicznych geodach agatowych i innych, nieraz jednak, zwłaszcza przy większych rozmiarach próżni środek geody jest wypełniony swobodnie wyrośniętymi kryształami skierowanymi ku środkowi druzy. Małe geody, o średnicy nie przekraczającej 1 cm, noszą nazwę migdałów.