Pleokroismi

Pleokroismi

Isotrooppisissa ympäristöissä valon absorptio on sama kaikkiin suuntiin. Sitä vastoin värillisissä anisotrooppisissa kiteissä imeytyminen riippuu suunnasta, jossa polarisoituneiden säteiden värähtelyt tapahtuvat. Kiteiden värin muutos värähtelyn suunnasta riippuen …