Pleokroismi

Pleokroismi

Isotrooppisissa ympäristöissä valon absorptio on sama kaikkiin suuntiin. Sitä vastoin värillisissä anisotrooppisissa kiteissä imeytyminen riippuu suunnasta, jossa polarisoituneiden säteiden värähtelyt tapahtuvat. Zmianę barwy kryształów w zależności od kierunku drgań