Diamenty indyjskie – Diamenty brazylijskie

Diamenty indyjskie. Przed odkryciem diamentów w Brazylii jedynym znanym miejscem ich występowania były Indie. Od czasów starożytnych aż do połowy XVIII w. wydobyto tam wiele pięknych diamentów; pochodzi stąd m.in. słynny Koh-i-Noor. Po odkryciu diamentów w Brazylii powątpiewano w ich prawdziwość, powszechnie bowiem panował wtedy pogląd, że prawdziwe diamenty występują tylko w Indiach. Gdy pierwsze kamienie brazylijskie nie mogły znaleźć nabywców posyłano je do Indii, aby stamtąd przekazywać je do obrotu handlowego jako rzekome diamenty indyjskie.

Indie, gdzie dawniej wydobywano diamenty o masie setek tysięcy karatów, mają obecnie produkcję znikomą, wynoszącą około 20 tys. kr rocznie. Są to na ogół diamenty pochodzenia aluwialnego, występujące we wschodniej części wyżyny Dekan, w dorzeczach Panar, Kistnah, Godawari, Mahandi i bocznych dopływów Gangesu. Częściowo są to złoża aluwialne, niektóre z nich jednak pochodzą ze starych zlepieńców przedkambryjskich. W Panar eksploatowano również jeden komin kimberlitowy. W 1976 r. wydobyto w Indiach ogółem 20 tys. kr diamentów. Były to głównie kamienie jubilerskie (17 tys. kr).

Niewiele diamentów wydobywa się obecnie z aluwialnych złóż w zachodniej i południowej części Borneo (Kalimantan), która, podobnie jak Indie, dostarczała dawniej większych ilości pięknych nieraz kamieni.

Diamenty brazylijskie. Pierwsze diamenty brazylijskie zostały odkryte przez poszukiwaczy złota w 1725. r. w prowincji Minas Gerais. Prowincja ta do dziś jest najważniejszym obszarem diamentonośnym. Najwięcej kamieni dostarczy? tamtejszy okręg Diamantina. Ważnym terenem eksploatacji jest również Bahia, gdzie diamenty odkryto w 1755 r., lecz na większą skalę zaczęto je wydobywać w końcu XIX w. Diamenty brazylijskie spotykane są również na obszarach Mato Grosso i Piaui, gdzie występują w złożach wtórnych, w zlepieńcach i brekcjach w korytach współczesnych rzek oraz w osadach starych tarasów. Diamenty z Bahii są przeważnie typu karbonado, o własnościach wysoko cenionych w przemyśle. Jeden ze znalezionych kamieni miał masę 3078 kr. Niektóre z kamieni brazylijskich odznaczają się wysoką jakością, chociaż duże kamienie zdarzają się rzadko. Do największych należą Prezydent Vargas (726 kr) i Darcy Vargas (425 kr). Od czasu odkrycia diamentów w Brazylii wydobyto ich na tym obszarze ponad 20 min kr. W 1976 r. wydobyto w Brazylii 270 tys. kr w tym 135 tys. kr diamentów jubilerskich. Wydobycie w 1979 r. wyniosło ogółem 280 tys. kr.