Mineraler – elementer

Mineraler vi kalder elementer, der forekommer i naturen og deres forbindelser dannet uden menneskelig deltagelse. Alle mineraler er kendetegnet ved et bestemt, generelt konstant inden for visse grænser, kemisk sammensætning og specifikke fysiske egenskaber. De første forsøg på at klassificere mineraler, når nummeret …