Klipper

Klipper

De geologiske processer, der fungerer på jorden, kan opdeles i to store grupper: endogene processer - der finder sted i dybden af ​​jordskorpen og eksogene processer - der finder sted på dens overflade. Stenformende processer hører til begge disse grupper. Klipper dannes både ved størkning af lavaen, som kommer ud gennem vulkanens kratere fra dybden af ​​jordskorpen, og som et resultat af aflejring i vandreservoirer af materiale deponeret af floder som følge af forvitring af tidligere eksisterende klipper. Stenen klassificeres generelt i tre grupper baseret på hvordan den dannes: magtfuld, sedimentær og transformeret, det vil sige metamorfisk.