Výhody investice do barevných drahokamů

Výhody investice do barevných drahokamů

Může se nákup barevných drahokamů vyplatit? Je to investice jen pro ty nejbohatší?? Lze to klasifikovat jako doporučenou formu alokace kapitálu?? Čelíte výkyvům trhu, akciový trh se zhroutí, Volatilita směnných kurzů a nejistá míra inflace gemma jsou bezpečným nástrojem pro znásobení vašeho kapitálu? Jaké jsou výhody barevných drahých kamenů ve srovnání s jinými alternativními formami investování, jako je zlato, diamanty, nemovitosti nebo umělecká díla a starožitnosti?

Barevné drahé kameny přitahují lidi svou rozmanitou krásou již po staletí, ale zároveň jsou – především – výbornou formou investování kapitálu. Drahé kameny jsou spojeny s rozumem jako vlastnosti charakteristické pro vládce, panovníci a oligarchové. to je fakt, že výsada mít je byla vyhrazena pouze urozeným, ještě před několika desítkami či několika lety se však obchod s nimi omezoval pouze na exkluzivní skupinu vyvolených. V současné době, díky otevření trhu pro obchodování s barevnými drahokamy, staly se formou kapitálové investice, dostupné širšímu okruhu potenciálních investorů. Jejich rostoucí obliba a rostoucí poptávka souvisí s jejich přednostmi, které jsou charakteristické pro zdánlivě nejkrásnější investiční zboží. Klíčové výhody účasti na mimořádně prestižním trhu s drahokamy jsou:

<> Investice pro každého: Rozmanitost barevných drahokamů dělá, že se jedná o investiční statky určené širokému okruhu příjemců, s různými finančními možnostmi. Na rozdíl od diamantů, nemovitost nebo umělecké dílo, nemají zakázanou minimální hodnotu účasti na jejich obratu. To znamená, že jsou tak přístupné lidem, kteří chtějí investovat tisíc zlotých, a půl milionu. Trh barevných drahokamů nemá na rozdíl např.. měny mají také hranice, tvorba, že drahokamy jsou zbožím univerzální hodnoty. Mají skutečnou hodnotu v každém koutě světa, a navíc jsou to investiční nástroje postrádající jakékoli časové standardy – jako skutečnou hodnotu je lze předávat z generace na generaci.

<> Mimořádně stabilní investice: Barevné drahokamy jsou také zboží vyznačující se mimořádnou stálostí, což je oceňováno zejména v době poklesu globálních finančních trhů. Na rozdíl od tradičních forem investování, často čistě virtuální nástroje, trh s drahými kameny je oblastí výjimečně vysoké nezávislosti, nepodléhá tedy cenovým výkyvům způsobeným kolapsy a nestabilitou kapitálového trhu. Ne, v případě poruch nebo krizí se s drahými kameny zachází jako s „bezpečným investičním přístavem“, což způsobuje zvýšenou poptávku po nich a zvýšení jejich ceny, a pozitivně tak ovlivňuje zvýšení jejich hodnoty.

<> Investiční mix: Nízká míra korelace s trhem tradičních investičních nástrojů a stabilita sektoru gemologie a bižuterie by samozřejmě neměla být impulsem zbavovat se dalších investičních nástrojů a omezovat portfolio pouze na barevné drahokamy. Bylo by to dost uspěchané, proto mnohem rozumnější možností je jednoduše diverzifikovat své investiční portfolio a postupně navyšovat své zdroje drahých kamenů, generování očekávaných zisků.

<> Investice s výraznou návratností: U barevných drahokamů je obtížné zařadit konkrétní, předpokládané hodnoty zisku dosažené při jejich prodeji, protože jich může být krátkodobě několik, a dokonce několik desítek procent – ​​historie však případy zná, kde hodnota jednotlivých kamenů vzrostla během dvou nebo tří desetiletí až o několik set procent, takových velkolepých výsledků však dosahují nejdokonalejší a nejžádanější vozy na světovém trhu. Je však nepopiratelné, že jejich hodnota stále roste. Záleží mimo jiné na samotném druhu kamene a četnosti jeho výskytu – nabídce trhu. V opačném případě cena rubínů jako takových během dalších let poroste, jinak smaragdy, nebo jinak alexandrité. Proměnnou, která ztěžuje přesné určení konkrétní míry návratnosti, jsou vlastnosti samotných kamenů. Takové relativní faktory totiž určují cenu kamene, jako jeho hmotnost, čistota, země původu, průhlednost, Barwa, její sytost či dokonalost řezu. Kameny menší, více znečištěné, vyznačující se nižší mírou průhlednosti nebo nedokonalým brusem budou pro potenciální kupce méně atraktivní než neposkvrněné kameny, vykazující známky dokonalého zpracování. Je zřejmé, že nejziskovějším scénářem by bylo nakupovat kameny těsně před tím, než se zvýší poptávka nebo než je dostupné množství omezené, což by způsobilo náhlé zvýšení jejich hodnoty.

<> Bezpečná investice: Dalším faktem, který hovoří ve prospěch investování do barevných drahokamů, je stabilizace trhu pro jejich obchodování, a tím zvýšení bezpečnosti při nákupu drahokamů. To umožňuje oba volně zakoupit, stejně jako bezproblémovou hotovost, proto by měl být nákup kamenných mlýnů prováděn pouze v podnicích specializovaných na tuto oblast, které vlastními zkušenostmi a pověstí zaručují kvalitu a cenu nakupovaného kamene odpovídající realitě na trhu. Pouze nákup ze spolehlivého zdroje vás udělá, že investice do barevných drahokamů nepovede k obrovskému zklamání, a na oplátku splní všechna očekávání do něj vložená.