Indexy lomu

Indexy lomu.

Indexy lomu minerálů se liší; to je důležitý znak, umožňující stanovení minerálů často s velmi podobnými vlastnostmi.

Opticky izotropní minerály, tj.. amorfní, jako opál, a krystalizace v pravidelném vzoru, …

Lom světla v krystalu

Lom světla v krystalu.

Světelné paprsky procházející nádobou naplněnou vodou se lámou, pokud nenarazí na vodní hladinu v pravých úhlech. Čím větší je úhel dopadu světelných paprsků, tím větší je jejich odchylka od původního směru. Jeżeli włoży się