Drahokamy – Hustota

Mezi fyzikálními vlastnostmi minerálů jsou skalární a vektorové vlastnosti. První jsou nezávislé na směru, ve kterém jsou testovány v krystalu, druhý se však mění v závislosti na směru. Przykładami własności skalarnych są gęstość i