Struktura krystalů

Struktura krystalů

Již v 18. století. byla předložena hypotéza, že správná vnější forma krystalů je výsledkem jejich vnitřní struktury. Zpočátku to mělo být, že prvky krystalové struktury, uspořádány v pravidelné prostorové síti, existují molekuly s geometrickými tvary: věž, …