PARAGENEZE MINERÁLŮ

PARAGENEZE MINERÁLŮ

Různé procesy probíhající v zemské kůře způsobují nejen tvorbu minerálů, ale také jejich seskupení do určitých přirozených shromáždění. Minerální syndrom vázaný na společný původ, vznikly na daném místě díky konkrétnímu procesu nebo procesům …