PARAGENEZE MINERÁLŮ

PARAGENEZE MINERÁLŮ

Různé procesy probíhající v zemské kůře způsobují nejen tvorbu minerálů, ale také jejich seskupení do určitých přirozených shromáždění. Minerální syndrom vázaný na společný původ, powstały w danym miejscu dzięki określonemu procesowi czy procesom