Fyzikální vlastnosti diamantu

Fyzikální vlastnosti diamantu.

Výstřih. Diamant má výrazné štěpení rovnoběžné s tvářemi osmistěnu. Používá se k řezání (rozdělení) a broušení. Když čepel nanesená na diamant lehce poklepete ve směru roviny štěpení, diamant se rozštípne …

Křehkost minerálů

Křehkost minerálů.

Pod působením mechanických faktorů, jako je zasažení nebo stisknutí čepele nože v určitém směru, zdrcující, náhlé ochlazení nebo zahřátí, některé minerály se řádně rozkládají na kousky ohraničené plochými povrchy. Tato vlastnost se nazývá štěpení. Je …