Křemen

Křemen

Nejběžnější minerál – chemická sloučenina je křemen - sloučenina křemíku s kyslíkem v nejběžnější formě známá jako obyčejný písek s velmi jednoduchým chemickým vzorcem – SiO2. To je jasné, pokud zahrneme, że tlen i krzem

Krystaly a jejich struktura

Krystaly a jejich struktura.

Už ve starověku si toho všimli, že běžný minerál zvaný křemen může existovat ve formě mnohostěnů ohraničených plochými plochami. Tyto mnohostěny mají neustále tvar šestiúhelníkového sloupu zakončeného stěnami pyramid. I když se jednotlivé geometrické formy křemene liší vzhledem, konstantní …